Search

حسابداری در جهان نزدیک به ۶۰۰۰ سال قدمت دارد و تاریخ نخستین مدارک کشف شده حسابداری به ۳۶۰۰ سال قبل از میلاد برمی گردد. از جمله برجسته ترین نام ها در حسابداری "لوکا پاچیولی" می باشد که در سال ۱۴۹۴ میلادی، حسابداری دو طرفه را معرفی نمود.

با این حال حسابداری به شکل امروزی بعد از انقلاب صنعتی و با گسترش شرکت ها پدید آمد.

امروزه حسابداری به عنوان یک زبان مشترک تجاری شناخته شده است، چراکه در همه ی فعالیت های تجاری به منظور شناسایی، اندازه گیری، ثبت و نیز ارائه اطلاعات مربوط، قابل اتکا و قابل مقایسه در ارتباط با فعالیت های اقتصادی شرکت ها ضروری می باشد.

به واسطه رشد سریع حسابداری در دنیای امروز، نیاز به درک حسابداری به صورت تئوری و عمل به شدت احساس می شود.

سایت تیک ارقام نیز تلاش دارد داشته های خودرا به اشتراک گذاشته واز تجریات خودرا جهت بهبود سیستم مالی ومدیریت آن درچهار چوب استاندارد های حسابداری وهماهنگ با قوانین مالیاتی ارایه دهد.

Filters
Sort
display